Lichttherapie worfdt toegepast om bepaalde huidaandoeningen zoals psoriasis, eczema, zonneallergie, ... te behandelen.

 

PUVA

      PUVA therapie bestaat uit een behandeling met UVA licht in combinatie met medicatie

      welke 2 uur vooraf dient ingenomen te worden.

      Deze medicatie maakt u gedurende 8u gevoeliger voor zonlicht waardoor de

      nodige beschermende maatregelen genomen dienen te worden.

      Wanneer enkel handen en /of voeten aangetast zijn zal het hand-en voet PUVA toestel

      gebruikt worden in plaats van de volledige kabine.

UVB

      Smalband UVB therapie bestaat enkel uit belichting met UVB licht.

 

U dient voor een behandeling te rekenen op 3 sessies per week gedurende 6 tot 10 weken.Verbetering wordt meestal gezien na een 10tal sessies.

De duur van de belichting wordt progressief opgebouwd en varieert van ongeveer 1 tot 15 minuten.

Medicatiegebruik of verandering hierin dient steeds gemeld te worden.